Auf deutsch

Okres od 1945 roku

Polska Misja Katolicka w Stuttgarcie zaczęła istnieć, praktycznie krótko po zakończeniu II wojny światowej. W czasie wojny w obozie w Dachau przebywało wielu polskich księży, którzy po zakończeniu działań wojennych przejęli opiekę duszpaterską nad znajdującymi się tu Polakami. Na początku służbę kapłanów koordynował ksiądz dziekan w Ludwigsburgu, od 1 października 1946 był to ks. Ignacy Rabsztyn. Wielu księży pracujących jak on w Polskim Centrum Duszpasterskim w Ludwigsburgu opiekowało się również Polakami na terenie Stuttgartu, byli to m. in. Mieczysław Mielecki, Józef Mielke, Dominik Sierszulski, Wacław Pluciński oraz Marian Jaroszek (do listopada 1945, natępnie w  Leonbergu). Od 1947 roku w obozach dla byłych więźniów i robotników przymusowych w Stuttgarcie (Flandernkaserne oraz tzw. „Emigrationslager”) działali ks. Albin Kudziełka oraz kapłan Janusz Manthey, który wiele uczynił dla poprawienia warunków bytowania naszych rodaków w tych obozach.

Po zakończeniu wojny ks. Walenty Waloszek, salezjanin który przesiedział w  obozie w Dachau 4 lata, został poproszony o pozostanie tutaj, by służyć jako kapłan naszym Rodakom. Większość  była więźniami obozów koncentracyjnych lub robotnikami siłą zabranymi do przymusowej pracy w Niemczech. Pierwszym miejscem pracy ks. Waloszka była parafia Hohenfelz 1945 – 1948.

Następne lata 1948 – 1950 pracował w Ludwigsburgu i okolicy.

Od 1950 roku głównym miejscem jego pracy stał się Stuttgart, gdzie pracował niestrudzenie do 1980 roku, obejmując opieką duszpasterską także Polaków zamieszkałych w całej okolicy. Można powiedzieć, że od roku 1950 istnieje stałe duszpasterstwo wśród Polonii w Stuttgarcie.

Ks. Walenty Waloszek zmarł po ciężkiej chorobie 1 maja 1985 roku.

Od 1 lutego 1981 roku redemptorysta O. Tadeusz Kaszowski C.Ss.R.rozpoczął pracę duszpasterską w Stuttgarcie.  Na początku pomagał Ks. Waloszkowi, ale po krótkim czasie on został proboszczem do 30 kwietnia 1985 roku.

Od 1 maja 1985 roku Polska Misja Katolicka w Stuttgarcie prowadzona była przez redemptorystę  O. Romana Michalca C.Ss.R. Od dnia 1 września 2017r. proboszczem Parafii MBNP w Stuttgarcie jest O. Jan Zubel C.Ss.R

Ponieważ w krótkim czasie okazało się, że pracy dla jednego księdza jest zbyt dużo, zostały otwarte nowe ośrodki i udało się załatwić w kurii w Rottenburgu dodatkowy etat dla wikariusza. Funkcję tę pełnili od 1991 współbracia redemptoryści:

1991 – 1994 P. Witold Szamburski C.Ss.R
1994 – 1998 P. Piotr Świerczok C.Ss.R.
1998 – 2004 P. Jan Przewoźnik C.Ss.R.
2004 – 2012 P. Adam Sitko, C.Ss.R.
2012 – 2017 P. Jan Zubel C.Ss.R.
Od       2016 P. Henryk Sitko C.Ss.R.
Od       2018 P. Tomasz Sadowski C.Ss.R.

W latach dziewięćdziesiątych (do roku  2000) przy nauczyniu religii i pracy z dziećmi pomagały siostry Marianna Gielo i Anna Rogulska, ze zgromadzenia Córek Najśw. Serca NMP

Od 2004 roku, w związku z malejącą liczbą kapłanów w niemieckich parafiach, rozpoczęła się reorganizacja w tutejszej diecezji. W lipcu 2006 roku Misja w Stuttgarcie została rozwiązana, a na jej miejsce biskup Gebhard Fürst ustanowił Polską Parafię Katolicką Matki Bożej Nieustającej Pomocy obejmującą teren dekanatów: Stuttgart, Böblingen, Rottenburg, Reutlingen-Zwiefalten, Balingen, Esslingen-Nürtingen und Rems-Murr. Terytorium naszej parafii w ostatnich latach zmieniło się raz jeszcze: Balingen należy od  2013 do nowopowstałej polskiej parafii w Rottweil.

Czytania na każdy dzień

Czytanie na dziś >>

Źródło: http://niezbednik.niedziela.pl