Auf deutsch

Początki misji

Z oficjalnych materiałów Archiwum Kurii Diecezji Rottenburg wynika, że na terenie diecezji, której obszar z początków XX wieku odpowiadał w przybliżeniu obecnemu Landowi Badenii-Wirtembergii, Kuria Biskupia usiłowała w swych kontaktach z podległymi jej parafiami poprzez wydawanie odpowiednich rozporządzeń urzędowych dążyć do rozwiązania problemu duszpasterstwa grup Polaków znajdujących się na terenie diecezji.

Ślady Polaków i polskiego duszpasterstwa możemy spotkać już od początku XX wieku. Dokument z kwietnia 1908 roku informuje, że jeden z biskupów polskich zwrócił się do biskupa Paula Wilhelma z prośbą, aby polscy robotnicy mogli kontaktować się z proboszczami niemieckich parafii i by mogła być roztoczona nad nimi opieka duszpastersko-sakramentalna. Także tutaj znajduje się prośba, aby metryki chrztu i małżeństwa oraz uwagi odnośnie życia polskich katolików były sporządzane w języku łacińskim, co umożliwiałoby po powrocie do kraju łatwiejsze wejście w życie miejscowych parafii.

Tenże biskup P. Wilhelm w roku 1914 zwrócił się do swoich proboszczów, aby zgłaszali do Kurii te parafie, w których mieszkają Polacy, by zapewnić im opiekę duszpasterską przez polskich misjonarzy. Z tego wynika, że Polacy mieli swojego duszpasterza, który ich odwiedzał w określonym czasie i sprawował dla nich sakramenty święte. Również możemy wnioskować, że wspólnoty te były odwiedzane przez polskich misjonarzy zapraszanych przez parafie niemieckie dla posługi duszpasterskiej w okresie Wielkiego Postu i Wielkanocy.

W Dzienniku Urzędowym diecezji Rottenburg Nr 13 z dnia 7 maja 1918 roku znajdujemy informację o trosce duszpasterskiej na rzecz polskich jeńców wojennych, którym pragnie się zapewnić możliwość spowiedzi wielkanocnej przez duchownych zaproszonych z Polski, których utrzymanie miały zapewnić parafie niemieckie, na terenie których znajdowały się skupiska Polaków.

W następnym okresie czasu sytuacja wróciła do stanu poprzedniego, co oznacza, że możliwości zapewnienia opieki duszpasterskiej polskim robotnikom sezonowym zatrudnionym przede wszystkim w rolnictwie pozostawały nadal niezwykle rzadkie.

Po dojściu do władzy Adolfa Hitlera w 1933 roku ruch polonijny przeżywał poważne trudności, mimo to starano się zachować polskość i wiarę naszych ojców.

W okresie II wojny światowej znacznie wzrosła liczba Polaków zatrudnionych na przymusowych robotach w fabrykach zbrojeniowych i w gospodarstwach rolnych. Niestety o opiece duszpasterskiej w tym okresie nie posiadamy informacji.

Czytania na każdy dzień

Czytanie na dziś >>

Źródło: http://niezbednik.niedziela.pl