Auf deutsch

o. Tomasz Sadowski C.Ss.R.
Proboszcz

Tel: 07 11 /55 13 94
E -mail: tomsadowski(at)gmx.de

Ojciec Tomasz Sadowski wstąpił do Zgromadzenia Najświętszego Zbawiciela (Redemptorystów) w 1983 roku i rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym Redemptorystów w Tuchowie. 17 czerwca 1990 przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa Czesława Stanuli CSsR (Brazylia).

W latach 1990 - 1992 pracował jako proboszcz w Toruniu, a w latach 1992 - 1997 w PMK w Monachium. Stamtąd został wysłany na studia do Rzymu, gdzie uzyskał licencjat z teologii biblijnej na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim. W latach 2000 - 2012 wykładał teologię biblijną Starego i Nowego Testamentu w Wyższym Seminarium Duchownym Redemptorystów w Tuchowie. Jednocześnie w latach 2006-2009 był proboszczem Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Krakowie i jednocześnie ojcem duchowym Dekanatu Kraków-Podgórze. W tym czasie prowadził wiele serii rekolekcji i misji kościelnych w Polsce i za granicą. W latach 2012 – 2018 ponownie powierzono mu opiekę duszpasterską w PMK w Monachium. Od 2019 roku działa w parafii polskiej w Stuttgarcie. We wrześniu 2022 r. dekretem biskupa dr. Gepharda Fürst  został mianowany proboszczem naszej Parafii.

 

o. Henryk Sitko C.Ss.R.
Wikariusz

Tel.: 07031 76 44 603

Od 1 września 2016 roku o. Henryk Sitko pełni posługę duszpasterską w naszej parafii. Oto kilka faktów przybliżających nam jego dotychczasową służbę kapłańską:
Ojciec Sitko urodził się 11 lipca 1965 r. w prafii Łętowice k. Tarnowa. Od 1992 r. jest kapłanem w Zgromadzeniu Najświętszego Odkupiciela. Jako redemptorysta pracował zasadniczo w duszpasterstwie parafialnym: w Siekierkach nad Odrą, Krakowie, Monachium, Warszawie i Oberpullendorf (Austria). Mieszkając przez sześć lat w domu zakonnym w Głogowie, zdobywał doświadczenie jako misjonarz ludowy.
"Instaurare omnia in Christo" - Wszystko odnowić w Chrystusie - to jego motto.

o. Rafał Nowak C.Ss.R.
Wikariusz

Tel: 07 11 /58 52 914
E - mail: rafalcssr(at)gmail.com

Ojciec Rafał Nowak urodził się 22.01.1986r. w Toruniu. Po ukończeniu VIII Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu, w roku 2005 wstąpił do  Wyższego Seminarium Duchownego Redemptorystów w Krakowie, gdzie w latach 2005 - 2007 studiował filozofię. W 2008r., po ukończeniu nowicjatu w Lubaszowej, rozpoczął studia teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym Redemptorystów w Tuchowie. W dniu 26.05.20212r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk Nuncjusza Apostolskiego abp. Celestino Migliore.

W latach 2012 - 2016 pracował jako wikariusz i katecheta w parafii p.w. NMP Matki Pocieszenia we Wrocławiu. Od 1.09.2016r. został skierowany do pracy duszpasterskiejw Polskiej Parafii w Monachium. Od września 2022r.  ojciec Rafał Nowak pełni posługę wikariusza w naszej Parafii. 

o. Roman Michalec C.Ss.R.
senior

Tel.: 07031 76 44 605

O. Roman Michalec urodził się 7 marca 1944r. w Binarowej. W 1962r. zdał maturę w Liceum Ogólnokształcącym w Bieczu i tego samego roku rozpoczął Nowicjat w Zgromadzeniu Ojców Redemptorystów w Braniewie. W latach 1963-1969 odbył studia filozoficzno-teologiczne w Seminarium w Tuchowie, a 10 sierpnia 1969r. przyjął święcenia kapłańskie. Na rocznym tirocinium (1969-1970) przygotowywał się do głoszenia misji i rekolekcji parafialnych. Następnie poświęcił się pracy misyjnej w różnych ośrodkach w Polsce: w Głogowie (1970-1972), w Tuchowie (1972-1976) i w Warszawie (1976-1984). W tych latach wygłosił 360 misji i rekolekcji parafialnych na terenie całej Polski. Od 1 maja 1985r. do 1 września 2017r. był proboszczem Polskiej Misji Katolickiej w Stuttgarcie, od 2006r. przekształconej w Polską Parafię Katolicką p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Stuttgarcie.

Czytania na każdy dzień

Czytanie na dziś >>

Źródło: http://niezbednik.niedziela.pl